Chính sách bảo mật

Thông tin mô tả

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– sanchuyennhuong.vn luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang sanchuyennhuong.vn là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, sanchuyennhuong.vn yêu cầu người dùng phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại sanchuyennhuong.vn

– Các thông tin mà sanchuyennhuong.vn có thể thu thập từ người dùng bao gồm: họ tên (Với Người đăng tin nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh), giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

– Thông tin người dùng, bao gồm Họ tên, SĐT, email, ngày sinh, địa chỉ, giới tính hiện tại chỉ đang được thu thập ở bước đăng ký tài khoản và trong chức năng Quản lý thông tin cá nhân của người dùng theo các hình ảnh sau

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin được người dùng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

– Cung cấp dịch vụ trên sanchuyennhuong.vn mà người dùng yêu cầu;

– Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên sanchuyennhuong.vn hoặc/và các dịch vụ khác của Công ty;

– Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, quy trình trên sanchuyennhuong.vn;

– Nâng cao mối tương tác và liên kết với người dùng;

– Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên sanchuyennhuong.vn;

– Theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Nếu không có sự đồng ý của người dùng, sanchuyennhuong.vn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Các thông tin của người dùng được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu người dùng đưa ra.

– người dùng có thể yêu cầu sanchuyennhuong.vn xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là người dùng của sanchuyennhuong.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

Những cá nhân hoặc tổ chức sau đây có thể tiếp cận được thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên sanchuyennhuong.vn bao gồm như sau:

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản;

– Cán bộ nhân viên của sanchuyennhuong.vn để cung cấp dịch vụ theo phạm vi thỏa thuận;

– Người đăng tin và Người xem tin theo quy định tại quy chế này;

– Đối tác trung gian thanh toán: sanchuyennhuong.vn có quyền cung cấp các thông tin bao gồm Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ của Người đăng tin có nhu cầu thực hiện thanh toán qua đối tác trung gian thanh toán theo yêu cầu của tổ chức thanh toán và nhu cầu cũng như sự chấp thuận của chính Người đăng tin đó.

6. Cam kết bảo mật thông tin người dùng

– sanchuyennhuong.vn cam kết sẽ bảo mật các thông tin của người dùng, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà người dùng cung cấp cho sanchuyennhuong.vn trong quá trình sử dụng dịch vụ trên sanchuyennhuong.vn.

– Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của người dùng ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin người dùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.  

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin người dùng bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu người dùng, sanchuyennhuong.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

– Nếu xét thấy thông tin của người dùng cung cấp trên sanchuyennhuong.vn là không chính xác, sanchuyennhuong.vn sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của người dùng đó được đăng tải trên sanchuyennhuong.vn.

– người dùng cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

  • Truy cập, đặt mua, sử dụng dịch vụ sanchuyennhuong.vn;
  • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
  • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
  • Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;
  • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
  • Việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng bằng cách đăng ký tài khoản trên sanchuyennhuong.vn

 

Quy định về Chính sách bảo mật thông tin của sanchuyennhuong.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.